Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Förändringar i Jernhusen AB (publ) styrelse

2017-09-29

Jakob Grinbaum har på egen begäran valt att lämna Jernhusens styrelse med omedelbar verkan.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21