Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

2017-09-04

Jernhusen har genomfört tre återköp av hela och delar av utestående obligationer om totalt 510 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 70 MSEK, del av ISIN SE0005162591 140 MSEK samt hela ISIN SE0007783667 300 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om totalt 550 MSEK i två trancher (450 MSEK + 100 MSEK) inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

Det nya obligationslånet emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,56 procentenheter under fem år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och de återköpta obligationerna kommer att nedsättas respektive avnoteras på samma handelsplats.

- Att återköpa korta obligationer och istället emittera en längre är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se