Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

2017-09-25

Jernhusen har genomfört två återköp av delar av utestående obligationer om totalt 90 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 80 MSEK samt del av ISIN SE0005162591 10 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om 100 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

Det nya obligationslånet löper med en fast ränta om 1,027 % under fem år och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm. De återköpta obligationerna kommer att nedsättas på samma handelsplats.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se

Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se