Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Jernhusen emitterar treårig obligation

2017-11-28

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 MSEK inom ramen för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

Det nya obligationslånet löper med en fast ränta om 0,3 % under tre år och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

- Den nya obligationen har som syfte att refinansiera delar av Jernhusens korta finansiering och på så vis skapa en längre kapitalbindning i portföljen, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans

För mer information:

Marcus Jansson, Finanschef, telefon 073-439 26 20

Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55