Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Michael Englund ny säkerhetschef på Jernhusen

2017-11-15

Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Michael börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live, som bland annat driver Tele2 Arena och Friends Arena. Michael har även en bakgrund inom bland annat brandförsvaret.

Trygghets- och säkerhetsfrågorna är en central del av bolagets hållbarhetsarbete med stora flöden av människor och tåg som hanteras i Jernhusens anläggningar. Samhällsutvecklingen ställer också allt högre krav på säkerheten i fastigheterna, där många är en del av offentliga miljöer.

– Michael kommer med sin gedigna säkerhetskompetens och breda nätverk bidra till den fortsatta utvecklingen av Jernhusens säkerhetsarbete. Trygga fastigheter är en viktig del i vårt uppdrag att medverkar till hållbara transporter i samhället, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

För mer information:
Åsa Dahl, Chef affärsområde Stationer Jernhusen, 070-518 83 70
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Michael Englund säkerhetschef Jernhusen

Ladda ner högupplöst bild