Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Nya kontoret vid Malmö C får arbetsmiljö på guldnivå

2017-11-16

Jernhusen startade i dag bygget för kontoret Foajén intill Malmö Centralstation. Kontoret får stort fokus på hållbarhet och välbefinnande med certifieringar enligt både Breeam Excellent och WELL nivå guld. Kontoret blir arbetsplats för ca 700 personer och står klart i slutet av 2019.

- Kontoret vänder sig till de företag som uppskattar läget vid stationen, nära resandet och all service. Läget och konceptet kommer stärka deras varumärken och förenkla rekryteringar av rätt kompetens i Malmöregionen, säger Freddie Bergkvist, Jernhusens projektchef för Foajén.

Certifieringen enligt det nya systemet The WELL Building Standard® (WELL) ger ökat fokus på välmående för människorna i huset utifrån sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för tex akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur och aktivitetsfrämjande design men också avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

- Foajén är kontorshuset som fokuserar på att människor ska trivas och ha en välfungerande arbetsdag. Därför blev det självklart att byggnaden skulle certifieras enligt WELL, säger Freddie Bergkvist.

Förutom WELL-certifieringen kommer Foajén även att certifieras enligt BREEAM med målsättningen Excellent. Med BREEAM-certifieringen fokuserar vi på hållbara material och en byggnad med låg energiförbrukning. På taket finns solceller som ger el för laddning av bilar i husets garage. Det finns också en promenadslinga på taket kantad av en mängd olika växtarter.

Foajén är andra kontoret i utvecklingen av stadsdelen Södra Nyhamnen längs med bangården intill Malmö Centralstation. Först ut var kontoret Glasvasen och på sikt kommer totalt 1700 arbetsplatser och ca 600 bostäder byggas här. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 800 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. I källaren finns ett garage med p-platser för bil och cykel.

För mer information:
Freddie Bergqvist, Projektchef Jernhusen, 070-654 48 48
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21