Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusens Årsredovisning med hållbarhetsrapport

2018-03-16

Från och med den 16 mars finns Jernhusens Årsredovisning 2017 med hållbarhetsrapport och Fastighetsförteckning för 2017 på webbplatsen jernhusen.se.

Läs om årets ökade investeringar i underhåll, framdriften i de stora stadsutvecklingsprojekten, företagets nya strategiska hållbarhetsmål samt årets ekonomiska resultat.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av april och kan beställas på jernhusen.se eller genom att skicka namn och postadress till info@jernhusen.se.

Årsstämma hålls den 27 april 2017 i Stockholm.

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

För mer information:

Lotta Fogde, chef kommunikation och hållbarhet, telefon 070-562 85 36

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00