Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen vinnare i Attraktiva Arbetsgivarindex

2018-04-20

Jernhusen är en av tre vinnare som fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex, AVI, för 2017.

– Idag är vi stolta Jernhusare! Vi ser att vår strategiska satsning de senaste åren på framförallt kultur- och kompetensutveckling nu gjort oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Maria Dillner Sjölin, HR-chef på Jernhusen.

AVI beskriver arbetsvillkoren i organisationen ur medarbetarnas perspektiv genom mätning av flera olika nyckeltal. Jernhusen har i flera år legat i toppskiktet i undersökningen. Årets undersökning visar bland annat att företagets satsning på kompetensutveckling ökat och att sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Under de senaste åren har Jernhusen arbetat fokuserat på att gemensamt stärka både värdegrund och företagskultur. Arbetet har tillsammans med utbildningar och annan kompetensutveckling bidragit till att föra samman medarbetarna och utveckla synergier i hela företaget.

– Vi verkar i en bransch med stor konkurrens om duktiga medarbetare och vi måste ligga i framkant för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har lagt stor vikt vid att bygga gemenskapen i företaget. Genom kommunikation, feedback och diskussioner om ledarskap och medarbetarskap lägger vi grunden till en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra, säger Maria Dillner Sjölin.

Jernhusen delar förstaplatsen med ytterligare två företag som publiceras den 23 april.

För mer information:

Maria Dillner Sjölin, HR- och verksamhetsutvecklingschef Jernhusen, 070-160 25 07

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21