Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Stort intresse när Jernhusen emitterade sina första gröna obligationer

2018-04-11

Intresset var stort när Jernhusen under tisdagen genomförde sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.

- Vi är mycket nöjda och glada att kunna finansiera såväl energieffektivisering som utveckling av nya hållbara fastigheter med denna lyckade transaktion, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och har en löptid på fem år. Den fördelades på drygt 20, både svenska och utländska, investerare.

Jernhusen lanserade under mars månad ett ramverk för gröna obligationer vilket nu möjliggör denna emission. Ramverket beskriver bland annat vad likviden från de gröna obligationerna får användas till och har granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat. Emissionslikviden från denna emission kommer att användas för att finansiera en blandning av hållbara projekt och fastigheter inom Jernhusen för att stödja och utveckla det kollektiva resandet och godsfrakt på järnväg.

Emissionen är uppdelad på två obligationer, en med fast ränta (1 000 MSEK) samt en med rörlig ränta (500 MSEK). Obligationslånet med fast ränta (ISIN SE0011062801) löper med en ränta om 0,975 procent under fem år. Obligationslånet med rörlig ränta (ISIN SE0011062793) emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M + 0,47 procentenheter under fem år. Obligationerna kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20
Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef, 070-562 85 36
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55