Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen återköper obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation

2018-06-05

Jernhusen har återköpt en utestående obligation till ett belopp om nominellt 150 MSEK (ISIN SE0006453338). Samtidigt genomfördes en nyemission av en tvåårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.

Den nya gröna obligationen emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,13 procentenheter under två år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

- Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är extra roligt att vi samtidigt kan utöka vår gröna finansiering, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Marcus Jansson, Finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se