Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Marina Berggren ny vd för Stockholms Terminal AB

2018-06-04

Marina Berggren tar över som vd för Stockholms Terminal AB som ansvarar för trafikledning av busstrafiken på Cityterminalen.  Marina efterträder Peter Appelgren från den 15 juni.

Marina Berggren är idag chef för Svenska Reseterminaler, ett dotterbolag till Jernhusen som äger Stockholm Terminal AB. Marina kommer parallellt vara verksam i båda rollerna.

- Jag har i min roll på Jernhusen stött på Stockholms Terminal AB i olika sammanhang och är väldigt glad över att jag nu får vara med och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Stockholms Terminal AB är en viktig funktion för den totala uppelevelsen av Stockholms Centralstation för att trafikföretagen och deras resenärer ska uppleva ett sömlöst resande mellan så väl buss som tåg, säger Marina Berggren.

Utvecklingen på Cityterminalen sker i nära samarbete med Stockholms Centralstation.

- Marina har lång erfarenhet från transportbranschen, både från Jernhusen och tidigare från SJ. Hon är en duktig ledare, har stort kundfokus och ett mycket starkt driv för att göra det bästa för resenärerna, säger Åsa Dahl Chef affärsområde Stationer på Jernhusen.

Mer information:

Åsa Dahl, Affärsområdeschef Stationer Jernhusen. 070-518 83 70

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21