Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Sara MacDonald blir ny regionchef på Jernhusen i Malmö

2018-06-01

Jernhusen fortsätter utvecklingen av stationsnära stadsområden med både fler och större stadsutvecklingsprojekt i planering och genomförande. I Malmö börjar Sara MacDonald efter sommaren som ny regionchef inom affärsområde Stadsutveckling.

Sara MacDonald kommer närmast från Malmö Kommunala Bostäder, MKB, där hon idag är nyproduktionschef. Dessförinnan har Sara arbetat på JM och Skanska.

– Sara har en gedigen ledarerfarenhet och kompetens inom fastighets- och stadsutveckling. Hennes erfarenheter inom såväl bostadsutveckling som nyproduktion i Öresundsregionen kommer bidra starkt till den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger Ann Wiberg, chef för affärsområde Stadsutveckling.

I Malmö är Jernhusen i en intensiv fas i utvecklingen av Södra Nyhamnen vid Centralstationen där bygget av nya kontorshuset Foajén pågår. I området planeras också för nya bostads- och kontorsfastigheter samt en ny domstolsbyggnad.

– Att få utveckla stationsnära lägen tillsammans med övriga teamet och driva stadsutveckling med långsiktighet och hållbarhet som målsättning ska bli väldigt roligt, säger Sara MacDonald.

Jernhusen utvecklar stationsnära stadsdelar med nya arbetsplatser, bostäder och service för att fler lättare ska kunna välja kollektivtrafiken. I Malmö är utöver Södra Nyhamnen områdena Ellstorp och Kirseberg intill Östervärns station exempel på kommande utvecklingsområden. Lunds och Kristianstads stationsområden är andra utvecklingsfastigheter.  

Mer information:

Ann Wiberg, Affärsområdeschef Stadsutveckling Jernhusen, 0734-39 26 28

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21