Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Uthyrningen går som tåget vid Centralstationen i Malmö

2018-06-27

Trycket är stort och många företag visar intresse för lokaler i Södra Nyhamen. På tre månader har 30 procent av Jernhusens kontorsfastighet Foajén i stationsområdet i Malmö blivit uthyrd. - Centralstationsområdet, Södra Nyhamnen och fastigheten Foajén är ett av Malmös mest attraktiva kontorslägen. I Foajén, som certifieras med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet, har vi uppnått en ny hyresnivå i Malmö, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsutveckling på Jernhusen.

I kontorsfastigheten Foajén finns 7 700 kvadratmeter kontor varav 2 600 kvadratmeter är uthyrda fördelat på fyra olika hyresgäster. Bona var första företag att teckna hyresavtal och flyttar in i december 2019. Den fortsatta planeringen av Södra Nyhamnen omfattar bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.

Företagen vill ha moderna arbetsplatser med närhet till kollektivtrafiken. Hållbart resande är en viktig faktor för både medarbetare och företag.

- Det finns ett stort intresse för att arbeta och etablera kontor vid Malmö Centralstation. Vi fortsätter att utveckla området och den kommande detaljplanen för Södra Nyhamnen är viktig för att fortsätta skapa såväl bostäder som arbetsplatser i kommunikationsnära lägen, säger Ann Wiberg.

Fakta:

Jernhusen startade bygget av Foajén under 2017 och inflyttningen är planerad till årsskiftet 2019/2020. Fastigheten, som kommer bli arbetsplats för 700 personer, är den andra kontorsbyggnaden som byggs i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.

Mer information:

Ann Wiberg, Chef affärsområde Stadsutveckling, 0734-39 26 28

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 0734-39 26 21 

TMRW Jernhusen Sodra Nyhamnen flygbild

Ladda ner högupplöst bild