Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Centralverkstaden redo för nästa utvecklingssteg

2018-08-31

Planerna på att utveckla industriområdet CV till den nya spännande stadsdelen Centralverkstaden i centrala Örebro är i full gång. Örebro kommun har nu antagit planprogrammet som gör det möjligt att ta nästa steg i utvecklingen. Målet är att öppna upp området och göra det till en modern och spännande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

– Vi har haft en framgångsrik process med kommunen för att ta fram planprogrammet. Nu kan vi ta nästa steg i att öppna upp Centralverkstaden för alla i Örebro, säger Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen.

I höst planeras detaljplanearbetet att börja för den första etappen som omfattar de östra delarna av CV, där bland annat Vagnverkstaden ingår. Målbilden är en stadsdel full av karaktär där flera gamla tegelbyggnader bevaras samtidigt som det blir många nya byggnader och mötesplatser.

– Genom omvandlingen av CV-området binder vi ihop Örebros historia med den växande staden och vi får ett nytt område med en helt egen karaktär med nya gångstråk, mötesplatser och bostäder. I ett område som förr gav framtidshopp och möjligheter åt de industriarbetare som säkrade järnvägens framväxt kommer morgondagens barn och unga tillsammans skapa jobb, kultur och upplevelser, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

I Centralverkstaden, som invigdes 1902, finns redan idag flera olika verksamheter inom kontor, gym och industri. Delar av området omfattar en viktig underhållsdepå för tågtrafiken. Idag finns järnvägsverksamhet med företagen Vossloh, Infranord och EuroMaint. Depåverksamheten är en av kärnverksamheterna för Jernhusen och utvecklingen inom CV kommer att ske på ett sådant sätt att järnvägsföretagens verksamheter kan fortsätta utvecklas utifrån behoven.

För mer information:

Jennie Kastengren, Regionchef Jernhusen, 0734-39 26 44