Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen återköper del av obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation

2018-11-07

Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett belopp om nominellt 103 MSEK (ISIN SE0008242630). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 100 MSEK.

Den nya gröna obligationen emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,29 procentenheter under tre år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

- Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också i linje med vår strategi att utöka vår gröna finansiering, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83, victor.josefsson@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vice vd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se