Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-01-31

Under 2018 ökade fastighetsintäkterna med sex procent och Jernhusen emitterade sina första gröna obligationer. Året innebar även att såväl resenärs- som kundnöjdheten ökade. När 2018 summerats föreslår styrelsen en utdelning till ägaren staten på 700 MSEK.

Jernhusens investerade totalt 556 miljoner kronor i sina fastigheter under 2018 och rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med fem procent till 718 (683) miljoner kronor. Fastighetsbeståndets marknadsvärde är nu 16,9 miljarder kronor och består av framförallt stationer, underhållsdepåer, kombiterminaler och utvecklingsfastigheter.

- Jag kan stolt konstatera att vi lyckats med såväl en god ekonomisk utveckling som med en positiv förändring i både resenärs- och kundnöjdhet, säger Kerstin Gillsbro, vd. Samtidigt har vi gjort ett flertal hållbarhetsrelaterade satsningar i befintliga fastigheter.

Under årets sista kvartal miljöklassades ett 30-tal depåbyggnader enligt ett egenutvecklat Miljö- och Kvalitetssystem, som bygger på Miljöbyggnad med tillägg för industrifastigheter. Under senhösten inleddes även samarbeten med Röda Korset i Uppsala och Stockholms Stadsmission kring social utsatthet i stationsmiljöer.

Viktiga händelser under året

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 545 (1 453) MSEK, en ökning med sex procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fem procent och uppgick till 718 (683) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 718 (692) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 845 (892) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 121 (202) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till -139 (-154) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 557 (649) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 556 (663) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 0 (178) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 710 MSEK till 16 944 (16 234) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 700 (179) MSEK.

Bilaga:

Bokslutskommuniké

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Anders Bäck, CFO & ekonomidirektör/vice vd, 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Cecilia Granath, pressansvarig, 0734-39 26 21