Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen återköper obligation och emitterar samtidigt en ny obligation inom Gröna ramverket

2019-01-30

Jernhusen har återköpt en utestående obligation till ett belopp om nominellt 150 MSEK (ISIN SE0008294060). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.

Den nya gröna obligationen emitterades med en fast ränta om 0,598 procentenheter under tre år. Den nya obligationen noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

- Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att bibehålla kapitalbindningen och minska andelen kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också i ett sätt att aktivt öka andelen grön finansiering i portföljen, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83, victor.josefsson@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se