Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusens Årsredovisning med hållbarhetsrapport

2019-03-18

Jernhusens Årsredovisning 2018 med hållbarhetsrapport och Fastighetsförteckning har publicerats på webbplatsen jernhusen.se.

Läs om året då både lönsamheten och resenärsnöjdheten ökade.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av april och kan beställas på jernhusen.se eller genom att du skickar namn och postadress till info@jernhusen.se.

Årsstämma hålls den 26 april 2019 i Stockholm.

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

För mer information:

Lotta Fogde, Chef Kommunikation och hållbarhet, telefon 070-562 85 36

Anders Bäck, Ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00