Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Topplistan: Sveriges populäraste järnvägsstationer

2019-03-15

Sveriges tågresenärer blir inte bara fler, de uppskattar också landets stationer allt mer. Detta visar Jernhusens återkommande mätning Nöjd Resenärs Index. Nöjdast är resenärerna i Nässjö där stationen uppnår ett NRI på 81. I toppen ligger också stationerna i Borås, Gävle och Malmö på en delad andraplats.

Jernhusen mäter återkommande hur Sveriges tågresenärer uppfattar miljön, tryggheten och servicen på landets största järnvägsstationer. Den senaste undersökningen omfattar 36 stationer och genomfördes i samarbete med Novus i december 2018. Resultatet ökar för hela landet med totalt fyra punkter till 73 jämfört med förra mätningen 2016.

Vid förra mätningen mättes nöjdheten endast hos ett urval av stationer, medan 2018 års undersökning omfattade samtliga större stationer hos Jernhusen. Då tidigare mätningar bara gjorts för Jernhusens 20 största stationer är det första gången stationer som exempelvis Nässjö och Borås är med. Största förbättringen har skett i Gävle, som ökar med 16 punkter, och i Linköping, som ökar med 11 punkter. 

- Trygga, tillgängliga och trevliga stationer är vårt bidrag till att göra det attraktivt för fler att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Undersökningen visar att vi är på rätt väg och ger oss underlag till fortsatta förbättringar av stationer i alla storlekar.

Bilaga:

NRI jämfört med 2016

För mer information:

Cecilia Granath, pressansvarig, 0734-39 26 21