Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

2019-05-09

För andra året i rad har Jernhusen fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI).

Jernhusens HRavdelning tar emot pris fr frsta plats i Attraktiv arbetsgivarindex

Henrik Fontin, Susanne Åhlin och Linda Kling Baptiste från Jernhusen.

– Vi är mycket stolta att också 2018 få bästa resultatet i AVI. Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan för oss framöver. Därför är kompetens- och karriärutveckling överlevnadsfrågor för Jernhusen. Med AVI håller vi koll på våra framsteg och vilka utmaningar vi behöver ta tag i. Vi tror det är så vi skapar skillnad för både dagens och morgondagens medarbetare i Jernhusen, säger Henrik Fontin, HR-chef på Jernhusen.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.

Jernhusens HR-avdelning

Ladda ner högupplöst bild