Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Ljudduschar och historiska bänkar på Stockholms Centralstation i sommar

2019-06-27

Nu kan du resa i tiden innan du tar tåget. Jernhusen lanserar en historisk utställning som anpassas till olika stationsorter. Stockholms Centralstation är först ut.

Resenärerna möts av historiska väntsalsbänkar som representerar olika tidsepokrar. Korta historier från respektive epok och stationens långa historia spelas upp från så kallade ljudduschar, riktat ljud som fungerar bra i stationsmiljön.

– Utställningen integreras i miljön, den blir ett tidsfördriv, en väntsalsfunktion och lite folkbildning i ett. Vi vill lyfta stationernas betydelse och samtidigt berätta lokala järnvägshistorier för landets resenärer, underhålla dem medan de väntar och göra resan lite intressantare, säger Lotta Fogde, Jernhusens kommunikationschef.

Jernhusen förvaltar ett levande kulturarv och på företagets 37 stationer samsas klassisk arkitektur och minnesvärda ögonblick med dagens resenärer.

Förutom ljud och bänkar på stationen har Urban Lindstedt och podden Historia.nu producerat två längre avsnitt om Sveriges generella järnvägshistoria och om tågturism genom tiderna. Allt ljud görs tillgängligt på jernhusen.se/berattelser. I podden hörs bland annat journalisten Per J Anderson och idéhistorikern Lena Eskilsson.

– Före järnvägen var Sverige ett outvecklat land med flera olika tidszoner och få utbyten mellan olika landsändar. Rälsen har knutit ihop Sverige och blivit den naturliga kopplingen mellan stad och land. Vi vill visa vad järnvägen har betytt för oss som nation, men också visa vad den kan betyda på det personliga planet, berättar Lotta Fogde.

Den fysiska utställningen heter “Res i tiden innan du reser” och finns under sommaren på Stockholms Centralstation. Den ska därefter succesivt etableras på fler orter runt om i landet.

För mer information
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen. 0734-39 26 21

Jernhusen - Historia utställning Ba s1

Ladda ner högupplöst bild

Jernhusen - Historia utställning Ba s2

Ladda ner högupplöst bild

Jernhusen - Historia utställning Ba s3

Ladda ner högupplöst bild