Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Omfattande hiss- och rulltrappsrenovering på Hässleholms Centralstation startar i augusti

2019-06-25

Från den 12 augusti kommer två större renoveringsarbeten att dra igång på Hässleholms Centralstation. Målet är att öka tillgängligheten och underlätta resenärernas vardag. Jernhusen och Trafikverket ska renovera hiss och rulltrappor och arbetena beräknas vara klara till vecka 51.

Stationen har haft en del problem med de slitna hiss och rulltrapporna på stationen och renoveringen kommer att underlätta tillgängligheten för Hässleholms resenärer och tågpendlare.

Under vecka 33-36 kommer Jernhusen att renovera hissen inne på Hässleholms Centralstation. De resenärer som har behov av hiss hänvisas under dessa veckor till hissen vid Norra Station och entrén mot Norra Stationsgatan 8A. Mellan centralstationen och Norra Station kommer den befintliga tunneln under spåren tydligt att skyltas upp.

När hissrenoveringen är klar och med start vecka 37 kommer Jernhusen att inleda renoveringen av centralstationens inre rulltrappor. Dessa kommer att renoveras fram till och med vecka 47. Hissarna kommer då att vara i drift på centralstationen och vid Norra Station.

Trafikverkets rulltrappsrenovering av rulltrapporna mellan perrongerna och gångbron pågår i etapper mellan vecka 35 och 51. Jernhusen, Trafikverket och respektive entreprenad samarbetar aktivt och koordinerar arbetena för att dessa ska påverka resenärerna i så liten utsträckning som möjligt.

Resenärer i behov av hiss uppmanas att tänka lite extra på detta i samband med resor till och från stationen samt vara ute i god tid. Förutom information på plats och till berörda grupper kommer Jernhusen och Trafikverket att öka närvaron på stationen och förstärka jouren runt de hissar och rulltrappor som är i drift under entreprenaden.  

Sammanfattning:

  • V33 – 36 renovering av hiss inne på stationen (Jernhusen)
  • V37 – 47 renovering av inre rulltrappor (Jernhusen)
  • V 35 – 51 renovering av rulltrappor mellan perronger och gångbron (Trafikverket)
  • Resenärer i behov av hiss uppmanas vara ute i god tid och vara uppmärksam på skyltning om alternativ entré.

För mer information
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen. 0734-39 26 21
Stefan Mårtensson, Stationsförvaltare Trafikverket, 010-124 44 88
Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921