Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

600 nya lägenheter i Malmö när Jernhusen säljer fastighet till MKB

2020-03-20

Jernhusen har avtalat om försäljning av fastighet i Ellstorp, vid Östervärns station, med MKB Fastighets AB. Avtalet med MKB omfattar upp emot 600 nya bostäder och en förskola samt parkering och handel.

- För oss har det varit viktigt att hitta en aktör som fortsätter att utveckla Ellstorp till en ny attraktiv och hållbar stadsdel. Med läget nära kollektivtrafiken och Östervärns station kommer området närmare centrala Malmö vilket skapar förutsättningar för fler att resa kollektivt, säger Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef på Jernhusen.

 

Affären genomförs som en bolagsaffär och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 166 MSEK. Affären förutsätter att bebyggelsen i området utgörs av både hyresrätter och bostadsrätter varför MKB kommer att utveckla området tillsammans med andra aktörer. MKB kommer fortsätta arbetet med detaljplanen som bedöms vinna laga kraft under 2021. Jernhusen ansvarar för sanering av förorenad mark på området.

 

För mer information:

Freddie Bergkvist, Projektutvecklingschef Jernhusen, 070-654 48 48

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21