Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Fickstölder på Stockholms Centralstation har minskat med 85 procent

2020-03-10

Mellan 2015 och 2019 har antalet stölder på centralstationen minskat radikalt. Främst gäller det så kallade fickstölder. 2019 polisanmäldes endast 112 stycken – på en plats med över 200 000 besökare varje dag.

Sedan flera år arbetar Jernhusen för att skapa en trygg och säker miljö på järnvägsstationerna. Både genom klassiskt ordningsarbete men också genom nära samverkan med sociala myndigheter, Polisen och Stadsmissionen. Att just fickstölder minskat så mycket beror troligtvis på att ordningsvakterna under lång tid byggt upp en kunskap om beteenden kring den här typen av kriminalitet. Det i sin tur har gjort det möjligt att tidigt ingripa i situationer så att brott kan undvikas.

– Här på Stockholms Centralstation är du alltid sedd, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen. Både tekniskt via våra säkerhetskameror, men framför allt av medmänniskor. Vår täta samverkan med Polisen, sociala myndigheter och frivilligorganisationer som finns på stationen gör att många människor känner sig sedda och hjälpta här. Och det är inte en miljö som tjuvar trivs i.

Genom att det sker många sociala insatser på stationen har Jernhusens ordningsvakter fått ökat utrymme att fokusera på kriminalitet. Över tid har det byggts upp en kompetens om misstänkta beteenden som gjort det möjligt för ordningsvakterna att tidigt identifiera beteenden och agera för att förebygga brott.

– Det här är ett resultat av en samsyn och en konkret samverkan mellan olika parter som gjort att fickstölderna minskat kraftigt på centralstationen, säger Måns Gauffin, kommunpolis, lokalpolisområde Norrmalm. Det som hänt på centralstationen är exceptionellt.