Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen emitterar grön obligation

2020-04-17

Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.

– Jernhusen bidrar till ett hållbart samhälle genom vår fortsatta utveckling av järnvägsnära fastigheter. Vi är mycket nöjda med emissionen som finansierar utvecklingen och samtidigt visar att Jernhusen är en stabil och långsiktig aktör på kapitalmarknaden, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Obligationslånet med ISIN SE0013359601 löper med fast ränta om 1,368 procent under 5 år. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55