Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen och Avarn Security i samarbete för tryggare centralstationer

2020-04-24

Jernhusen har tecknat ramavtal med Avarn Security som kommer att hantera säkerheten på Jernhusens alla stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler i Sverige. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar bland annat bevakning med väktare, ordningsvakt, larmcentralstjänster och personlarm.

Syftet med upphandlingen är att samla alla personella trygghets- och säkerhetstjänster i ett ramavtal för att skapa effektiva rutiner och strukturer för uppföljning och fortsatt utveckling. Målet är att öka trygghet och säkerhet för våra hyresgäster samt för resenärerna.

– Vi har idag flera bra leverantörer med bra samarbeten men med en nationell leverantör blir vi en bättre beställare och vi kan ta nästa steg i att utveckla säkerhets- och trygghetsarbetet på våra Centralstationer, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.

Samarbetet är en viktig fråga för fortsatt utveckling och förtroende, förståelse, kvalitet och leverans har varit viktiga ledord under upphandlingen. Jernhusen jobbar utifrån modellen ”Ordning och reda med hjärtat”, vilket har stor betydelse i uppdraget på centralstationerna som är offentliga platser dit många utsatta söker sig.

– Varje år passerar fler än 200 miljoner människor Jernhusens 37 stationer. Därför är det viktigt för oss att välja en säkerhetsleverantör som har en gedigen erfarenhet av trygghetsskapande arbete på publika platser, säger Michael Englund.

Allt eftersom olika lokala avtal slutar gälla kommer Avarn Security ta över bevakningen på Jernhusens fastigheter, vilket också omfattar företagets underhållsdepåer och kombiterminaler. Säkerhet och trygghet är en prioriterad fråga och de båda företagen ska i samverkan med kommuner och lokal polis utveckla arbetet för trygghetsskapande åtgärder i fastigheterna.

– Vi är väldigt glada över att Jernhusen väljer att utöka vårt uppdrag. Vi ansvarar sedan tidigare för bevakningen av ett flertal stationer och har tillsammans med Jernhusen under åren utvecklat vårt säkerhetsarbete. Vi ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete och uppfattar utökningen som ett kvitto på att våra medarbetare som arbetar i uppdragen gör ett riktigt bra jobb, säger Per Österborg, ansvarig Key Account på Avarn Security.