Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen stöttar hyresgäster med 250 miljoner

2020-04-28

Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor under 2020 för att stötta sina hyresgäster genom coronakrisen. Bland annat kommer hyrorna att sänkas med upp till 50 procent under andra och tredje kvartalet. Lättnaderna sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster än det stöd till hyresrabatter som regeringen beslutat om.

– Som ägare och förvaltare av de flesta av landets järnvägsstationer vill vi göra så mycket vi kan för att minska den ekonomiska smällen för våra hyresgäster. Kaféer, restauranger, hotell och butiker på järnvägsstationerna tillhör de företag som drabbas allra hårdast av coronakrisen, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Regeringens stöd till hyresrabatter gäller hyrorna under andra kvartalet för vissa branscher, såsom butiker, restauranger, kaféer och hotell. För dessa finansierar staten hälften av en hyresrabatt på upp till 50 procent om fastighetsägaren står för den resterande hälften. Stödet från regeringen till hyresrabatter omfattar cirka 20 miljoner kronor för Jernhusens hyresgäster.

– Den statliga hyresrabatten är bra, men hyresgästerna på våra stationer behöver mer. När vardagen återvänder ska de kunna välkomna tågresenärerna med bra service i en trygg miljö. Vårt arbete nu syftar till att våra hyresgäster ska ha goda förutsättningar för sin verksamhet även på längre sikt, säger Kerstin Gillsbro.

Jernhusens vd menar också att även andra hyresgäster än de som regeringen pekat ut behöver hyreslättnader för att klara krisen.

– Tågföretagen och andra företag som är nödvändiga för en fungerande tågtrafik har nu kraftigt minskade intäkter. Därför ger vi rabatter på den fasta hyran upp till 50 procent för alla hyresgäster som är starkt påverkade av det minskade trafikflödet på järnvägen, oavsett om de omfattas av regeringens stöd eller inte. Totalt bedömer vi att vi ger rabatter och andra lättnader till mer än 400 kunder, säger Kerstin Gillsbro.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 070-621 26 29
Cecilia Granath, Pressansvarig, 0734-39 26 21