Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen är Sveriges attraktivaste arbetsgivare - igen

2020-05-06

För tredje året i rad har Jernhusen fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI).

– Det känns fantastiskt skoj att vi för tredje året i rad får det bästa resultatet i AVI och att vi 2019 förbättrar oss ännu mer. AVI hjälper oss att få en objektiv bild med faktiska nyckeltal och vi får koll på våra framsteg och vilka utmaningar vi behöver ta tag i, säger Henrik Fontin, HR-och kommunikationschef på Jernhusen.

Jernhusen jobbar långsiktigt med kompetens- och karriärutveckling för att vara attraktiva både nu och i framtiden. För flera stora satsningar framöver är kompetensförsörjning en viktig nyckelfaktor för bolagets framgång.

– Coronakrisen utmanar oss just nu, och jag tror att krisen kommer att förändra väldigt många saker kopplat till arbetslivet. I det perspektivet visar resultatet från AVI att vi har en bra och stabil grund att utgå ifrån. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att leva upp till det föredöme vi vill vara, säger Henrik Fontin.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.