Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen inför möjlighet till månadshyror återstoden av 2020

2020-05-12

Under rådande omständigheter med utbrottet av coronaviruset vill Jernhusen underlätta för hyresgästerna och erbjuder därför tillfälligt alla möjligheten till månadsbetalning istället för kvartalsbetalning under hela år 2020. De nya rutinerna införs omgående för de hyresgäster som så önskar.

– Det är en tuff period för hyresgästerna och vi jobbar på flera fronter för att stötta dem så mycket vi kan. Vi har tidigare beslutat att totalt lägga 250 MSEK för att stötta hyresgäster som drabbas av restriktioner med anledning av coronakrisen, säger Åsa Dahl, chef affärsområde Stationer på Jernhusen.

Möjligheten till månadsbetalning året ut är ytterligare en av flera åtgärder som införs för att stötta hyresgästernas likviditet på lång och kort sikt.

– Då många hyresgäster på depåerna också påverkas av coronakrisen gäller möjligheten att tillfälligt övergå till månadshyra alla våra hyresgäster, säger Micael Svensson, chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler på Jernhusen.