Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Coronaviruset ökar otryggheten i offentliga miljöer

2020-06-12

Sex av tio svenskar, 57 procent, känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas. Otryggheten har ökat mest bland personer över 65 år. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som äger och förvaltar järnvägsstationer.

– Det finns en stor medvetenhet om att coronaviruset kan spridas i offentliga miljöer där det rör sig mycket människor. Det är viktigt att komma ihåg att alla har ett ansvar för att hålla avstånd, exempelvis på perronger och i väntsalar, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.

I Sifo-undersökningen svarar åtta av tio, 81 procent, att de känner sig mycket eller ganska trygga i offentliga miljöer. Men sju av tio personer över 65 år, 71 procent, känner sig mer otrygga i offentliga miljöer sedan coronaviruset började spridas.

– Det är inte bara genom tydliga avstånd som vi kan bidra till varandras trygghet. Att ta ögonkontakt och bjuda på ett leende eller ett hej kan göra stor skillnad, säger Michael Englund.

I genomsnitt besöker en halv miljon människor Jernhusens stationsbyggnader varje dag. Sedan coronaviruset började spridas har denna siffra enligt företagets uppskattningar sjunkit med drygt 80 procent på Stockholms Centralstation och 40 - 60 procent på övriga stationer.

Faktaruta

Så här jobbar Jernhusen för att hantera risken för en ökad trängsel i våra stationer när resandet förväntas öka till helgen.

  • Vi följer utvecklingen av coronaviruset noga och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov
  • Vi samarbetar inom branschen för att bidra till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, bland annat genom muntliga utrop i högtalare samt via skyltar och annan information
  • Extra frekvent påfyllning av tvål på våra toaletter
  • Extra frekvent rengöring av ytor som många ofta tar i till exempel handräcken, dörrhandtag mm.  
 

Om undersökningen

Kantar Sifo ställde nedanstående frågor i en webbaserad enkät till 1 000 personer under perioden 8–20 maj 2020.

Hur trygg eller otrygg känner du dig när du befinner dig i offentliga miljöer, exempelvis på gator, torg, parker och tågstationer?

Mycket trygg: 24 procent
Ganska trygg: 57 procent
Ganska otrygg: 15 procent
Mycket otrygg: 3 procent
Tveksam, vet ej: 1 procent

Hur har coronavirusets spridning påverkat din känsla av trygghet när du befinner dig i offentliga miljöer, exempelvis gator, torg, parker och tågstationer? Känner du dig …

Mycket mer trygg: 1 procent
Något mer trygg: 4 procent
Något mer otrygg: 42 procent
Mycket mer otrygg: 15 procent
Det har inte påverkat mig: 36 procent
Tveksam, vet ej: 2 procent