Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Förändringar i Jernhusen AB (publ) styrelse

2020-09-09

Karolin Forsling har anställts som chef för stads- och projektutveckling på Alecta Fastigheter AB. Som följd av den rollen kan eventuella jävssituationer uppkomma vilket gör att hon på egen begäran väljer att lämna styrelsen i Jernhusen.