Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen fortsätter öka andelen grön finansiering

2020-09-17

Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor i syfte att finansiera företagets hållbara utveckling.

- Obligationen syftar till att finansiera investeringar i hållbara fastigheter och projekt. Emissionen är i linje med vår finansieringsstrategi att genom ett hållbart företagande öka andelen grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Obligationslånet med ISIN SE0013882594 löper med fast ränta om 0,44 procent under 5 år. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83

Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75