Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Jernhusen fortsätter sin gröna finansieringsresa för att utveckla hållbara fastigheter och projekt

2020-12-08

På måndagen genomförde Jernhusen en grön obligationsemission om totalt 200 miljoner kronor för att finansiera hållbara fastigheter och projekt. Grön finansiering är en viktig del i företagets arbete att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

- Ett hållbart företagande genomsyrar allt vi gör på Jernhusen och grön finansiering är en central del i den processen. Vår utveckling av hållbara fastigheter och projekt skapar förutsättningar för grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Obligationslånet med ISIN SE0013882768 emitterades till överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,27 procentenheter under fem år. Samtidigt återköptes del av obligation SE0012193670. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

 

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75