Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Jernhusen genomförde på fredagen ytterligare en grön obligationsemission om totalt 400 miljoner kronor

2021-01-29

Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan för att utveckla hållbara fastigheter och projekt och minskar samtidigt andelen kort finansiering vilket ökar både kapital- och räntebindning. 

- Jernhusen har som målsättning att genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till den gröna omställningen i samhället och på det sättet också skapa förutsättningar för grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen. 

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.   

Obligationslånet med ISIN SE0013882792 emitterades till en fast ränta om 0,23 procent under fyra år, motsvarande en kreditmarginal om 0,17 procent.

Samtidigt återköptes del av obligation SE0012193670 och hela SE0010599407, som båda har förfall 2021. Genom denna emission kommer således Jernhusens kapital- och räntebindning att förlängas. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bondlist på Nasdaq OMX Stockholm.   

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.  

 

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75