Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor

2021-07-02

Jernhusen fortsätter att genom aktivt hållbarhetsarbete, gröna projekt och investeringar skapa förutsättningar för att successivt öka andelen grön finansiering. Samtidigt minskar andelen kort finansiering. 

- Jernhusen driver ett aktivt hållbarhetsarbete för att attrahera fler att resa kollektivt vilket bidrar till den klimatomställning som är nödvändig i samhället. Detta skapar också förutsättningar för grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen. 

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk. 

Obligationslånet med ISIN SE0013883113 emitterades till överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M +0,14 procent under tre år. Samtidigt återköptes del av obligation SE0012193670 med förfall i oktober 2021.  

Genom denna emission ökar Jernhusen andelen grön finansiering samtidigt som vi erhåller längre kapitalbindning. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.  

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.  

 

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75