Kontakt

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

0706-20 11 88

henrik.fontin@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2020

 • Jernhusen fortsätter sin gröna finansieringsresa

  Jernhusen har i måndags återköpt delar av utestående obligationer till ett nominellt belopp om 243 MSEK. Samtidigt genomfördes en nyemission av en femårig grön obligation till ett belopp om 250 MSEK.

 • Delårsrapport januari – september 2020

  Då coronakrisen lett till lägre intäkter och negativa värdeförändringar är resultatet för perioden avsevärt lägre än samma period föregående år. Många av Jernhusens hyresgäster har haft väsentligt lägre intäkter än tidigare till följd av minskade resenärsflöden, varför vi har valt att stödja dem med rabatter och genom att bevilja uppskov med hyresbetalning.

 • Kontorsbyggnaden Foajén vid Malmö Centralstation är nominerad till Sweden Green Building Award

  Foajén är utvald som finalist i kategorin Årets BREEAM-byggnad i Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande: Sweden Green Building Awards. Vinnaren meddelas den 11 november.

September 2020

Juli 2020

 • Halvårsrapport januari - juni 2020

  Resultatet för första halvåret 2020 är avsevärt lägre jämfört med samma period föregående år. Den pågående coronakrisen har påverkat intäkterna negativt, särskilt under andra kvartalet då intäkterna minskade med 100 MSEK.

 • Peter Anderson ny Ekonomidirektör på Jernhusen

  Peter Anderson är utsedd till ny Ekonomidirektör på Jernhusen och tillträder den 1 september 2020.