Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Mars 2017

 • Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

  Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum torsdagen den 27 april 2017, kl. 13.00 på Fredsgatan 12 | Jakobsgatan 27 C (hiss), hörsalen plan 2, i Stockholm. 

 • 500 centrala bostäder blir möjligt i Södra Nyhamnen

  Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med att skapa stationsnära stadsdel. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.

 • Konstutställning invigd på Malmö Centralstation

  Jernhusen och Nationalmuseum bjuder på konst på Centralstationen på Malmö Centralstation. Temat är ”Det offentliga rummet” och utställningen innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier. Utställningen finns på stationen till och med maj.

 • Jernhusens Årsredovisning och Fastighetsförteckning för 2016

  Från och med den 16 mars finns Jernhusens Årsredovisning 2016 med hållbarhets-redovisning samt Fastighetsförteckning för 2016 på webbplatsen jernhusen.se.

 • Jernhusen emitterar femårig obligation

  Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 600 MSEK inom ramen för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Kliv in i konsten på Västerås Centralstation

  Den 1 mars blir det sportlovsaktiviteter på Västerås Centralstation. Nationalmuseum låter besökare bli en del av konsten genom greenscreen-teknik och genomför guidade visningar av konstutställningen på plats utgjord av reproduktioner i generöst storformat.

Februari 2017

Januari 2017

 • Kommunen köper Sundsvalls Centralstation

  Jernhusen säljer tre fastigheter till Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU med en köpeskilling på 111 miljoner kronor. Centralstationen är en av fastigheterna.

December 2016

 • Konstutställning på Västerås Centralstation

  Jernhusen och Nationalmuseum bjuder på konst på Centralstationen i Västerås. Temat är ”Det offentliga rummet” och utställningen innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier. Utställningen finns på stationen under första halvåret 2017.

 • Kärleksförklaring till skogen vinner drömevent på centralen

  Vinnaren i Jernhusen Medias eventtävling är det nya varumärket Allvar. Med rötter i mode och svensk skog producerar Allvar exklusiva underkläder, hållbart tillverkade, av träd som har vuxit i uppåt hundra år. Eventet blir en kärleksförklaring till den svenska skogen, skandinaviskt mode och en lansering av deras första damkollektion.