Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Oktober 2016

 • Fortsatt god resultatutveckling skapar förutsättningar för ökat kollektivt resande

  Jernhusens positiva utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå, vilket ger goda effekter på resultatet. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med nio procent till 465 (428) miljoner kronor.

 • CV-området blir en ny stadsdel i Örebro

  Det gamla industriområdet Centralverkstaden – CV – planeras bli en ny spännande stadsdel i centrala Örebro. Jernhusen presenterade idag sina planer för CV-områdets framtid. Målet är att öppna upp CV för Örebroarna och göra det till en modern och spännande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

 • Jernhusen återköper delar av obligation och emitterar samtidigt en ny

  Jernhusen har återköpt delar av en utestående obligation till ett belopp om 100 MSEK (ISIN 0006027421). Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om 100 MSEK inom ramarna för företagets Medium Term Note-program (MTN-program).

September 2016

Augusti 2016

 • Jernhusen rekryterar inom stadsutveckling

  Jernhusen går in i nästa fas för utvecklingen av den stationsnära staden och rekryterar Daniel Markström, Humlegården Fastigheters arkitekturchef samt projektchef, i en nytillsatt affärsutvecklarroll, som affärsstrateg.

Juli 2016

Juni 2016

 • Mertz ny hyresgäst på Stockholm Årsta Kombiterminal

  Mertz Transport kommer från och med 1 januari 2017 hyra en av crossdockbyggnaderna av Jernhusen på Stockholm Årsta Kombiterminal. En stor kund hos Mertz är Pågen som kommer att sköta sin distribution från Årsta.