Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Augusti 2015

 • Jernhusen tecknar ramavtal med 14 teknikkonsulter

  Jernhusen har tecknat ramavtal med ett nätverk av teknikkonsulter och arkitekter som täcker behoven av konsulter för utveckling av stationer, depåer och kombiterminaler över hela landet.

Juli 2015

 • Topax köper Kalmar station

  Nu är det klart att Jernhusen säljer Kalmar station till Topax Kvarnholmen AB. Överlämnandet sker i september 2015.

 • Ökade intäkter första halvåret för Jernhusen

  Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under första halvåret 2015 med 20 procent till 271 (225) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen 15 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.

Juni 2015

 • Eucoon köper Karlskrona station

  Nu är det klart att Jernhusen säljer Karlskrona station till Eucoon. Överlämnandet sker i september 2015.

 • Zound Industries flyttar till Stockholms Centralstation

  En av Stockholms bäst belägna kontorsvåningar får ny hyresgäst när hörlursmodehuset Zound Industries flyttar in i de toppmoderna kontorslokalerna på Centralstationen.

 • Jernhusen och Stadler tecknar avtal om kapacitet för uppgradering av X 2000 i Tillberga

  Jernhusen fortsätter att leverera kapacitet för tågunderhåll i Tillberga Depå i Västerås och har tecknat avtal med Stadler Sweden AB, ett bolag inom den schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail Group. Avtalet innebär att Stadler, i samarbete med ABB, ska utföra den stora tekniska uppgraderingen för SJs tåg X 2000 på Tillberga Depå i Västerås.

 • Jernhusen tecknar nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå

  Jernhusen fortsätter att utveckla depåerbjudanden till sina kunder i befintliga anläggningar och har nyligen tecknat ett nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå. Jernhusen ska anpassa den nya verkstaden som nu byggs med ett permanent lager, vilket kommer att möjliggöra ett effektivare underhåll av tågen. Totalt är affären värd omkring 900 TKR per år.

 • Jernhusen säljer lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona till Real Samhällsfastigheter

  Idag blev det klart att Real Samhällsfastigheter, dotterbolag till Real Holding i Sverige AB, köper lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona. I och med försäljningen kan nu planerna på utveckling av bostäder på området förverkligas.

 • Jernhusen emitterar 2,5-årig obligation

  Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Klart för bostäder och nästa kontorshus i Södra Nyhamnen

  Jernhusen fortsätter satsningen i Södra Nyhamnen, området vid Malmö Centralstation och investerar drygt 300 miljoner kronor i det nya kontorshuset Foajén. I samma kvarter blir det även plats för nya bostäder. Genom att utveckla arbetsplatser, butiker och bostäder i närheten av Centralstationen får fler möjlighet att åka kollektivt, vilket är en viktig parameter i ett hållbart samhälle.