Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juni 2015

 • Tre torn planeras i första etappen för RegionCity i Göteborg

  Idag presenterades kommande steg i utvecklingen av RegionCity i Göteborg. Det skandinaviska arkitektteamet visade upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. och Jernhusen vill skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity.

Maj 2015

 • Ingrid Christensson lämnar Jernhusen

  Ingrid Christensson anställdes som Chef Kommunikation på Jernhusen den 1 januari 2014. Ingrid lämnar nu Jernhusen efter att hon och vd Kerstin Gillsbro kommit fram till att deras syn på hur kommunikationsarbetet ska utvecklas, inte överensstämmer.

April 2015

Mars 2015

 • Jernhusens Årsredovisning och Fastighetsförteckning för 2014

  Från och med den 27 mars finns Jernhusens Årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning samt Fastighetsförteckning för 2014 på webbplatsen jernhusen.se.

 • Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015

  Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org. nr. 556584-2027 äger rum måndagen den 27 april 2015, kl. 11.00 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

 • Jernhusen säljer stationerna i Karlskrona, Kalmar och Halmstad

  Mindre stationer ska ges möjlighet att utvecklas på samma sätt som större stationer. Med lokalt ägande och förvaltning tror Jernhusen på en mer effektiv utveckling av stationen och stationsområdet. Inom flera av stationsfastigheterna finna potentiella byggrätter för kontor och handel.

 • Jernhusen säljer Kalmar Centralstation

  Mindre stationer ska ges möjlighet att utvecklas på samma sätt som större stationer. Med lokalt ägande och förvaltning tror Jernhusen på en mer effektiv utveckling av stationen och stationsområdet.