Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

November 2017

 • Michael Englund ny säkerhetschef på Jernhusen

  Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Michael börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live, som bland annat driver Tele2 Arena och Friends Arena. Michael har även en bakgrund inom bland annat brandförsvaret.

 • Byggrätter för 300 bostäder säljs vid Malmö Centralstation

  Jernhusen har tecknat avtal om försäljning av bostadsbyggrätter med HSB och Wästbygg. Byggrätterna ligger vid Malmö Centralstation i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. – Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande stadsdel i centralstationsområdet, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen.

Oktober 2017

September 2017

 • Förändringar i Jernhusen AB (publ) styrelse

  Jakob Grinbaum har på egen begäran valt att lämna Jernhusens styrelse med omedelbar verkan.

 • Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

  Jernhusen har genomfört två återköp av delar av utestående obligationer om totalt 90 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 80 MSEK samt del av ISIN SE0005162591 10 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om 100 MSEK inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Avtalet om ny station Växjö klart - Ett projekt som ger eko i Sverige!

  Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat. – Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner - stadshus och station - i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

 • Jernhusen återköper obligationer och emitterar samtidigt en ny

  Jernhusen har genomfört tre återköp av hela och delar av utestående obligationer om totalt 510 MSEK (Del av ISIN SE0005162583 70 MSEK, del av ISIN SE0005162591 140 MSEK samt hela ISIN SE0007783667 300 MSEK har återköpts).  Samtidigt genomfördes en ny obligationsemission om totalt 550 MSEK i två trancher (450 MSEK + 100 MSEK) inom ramarna för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).