Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

December 2017

 • Jernhusen stödjer Musikhjälpen

  Musikhjälpens insamling, som i år har temat ”Barn är inte till salu”, engagerar varje år många människor i en strävan att göra världen till en bättre plats. Jernhusen kommer i år att stödja denna insamling på stationerna.

November 2017

 • Jernhusen emitterar treårig obligation

  Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 MSEK inom ramen för sitt Medium Term Note-program (MTN-program).

 • Två arkitektförslag för ny station i Varberg

  Arkitektteamen Abako Arkitekter och OkiDoki Arkitekter har presenterat förslag för en helhetsutformning av den nya stationen och stationsområdet i Varberg.

 • Bågar, trä och glas i förslagen till Lunds nya stationshus

  Två arkitektkontor har nu presenterat sina bearbetade förslag på Lunds nya stationshus. Det är två väl genomarbetade förslag som båda erbjuder en attraktiv mötesplats med genomtänkta stationsfunktioner.

 • Stockholms Centralstation ska utmana som matdestination

  I början av nästa år ska lunch- och middagssugna lockas till nya matställen i charmig stationsmiljö. Nya spännande smaker kompletterar de klassiska take away-alternativen.   

 • Jernhusen stärker organisationen inom stationsnära stadsutveckling i Malmö

  Jernhusen stärker organisationen i Malmö genom att rekrytera Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområde Stadsprojekt. Tidigare regionchefen Rolf Larsson går vidare i en ny nationell roll som affärsstrateg inom stadsutveckling.

 • Nya kontoret vid Malmö C får arbetsmiljö på guldnivå

  Jernhusen startade i dag bygget för kontoret Foajén intill Malmö Centralstation. Kontoret får stort fokus på hållbarhet och välbefinnande med certifieringar enligt både Breeam Excellent och WELL nivå guld. Kontoret blir arbetsplats för ca 700 personer och står klart i slutet av 2019.

 • Michael Englund ny säkerhetschef på Jernhusen

  Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Michael börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live, som bland annat driver Tele2 Arena och Friends Arena. Michael har även en bakgrund inom bland annat brandförsvaret.

 • Byggrätter för 300 bostäder säljs vid Malmö Centralstation

  Jernhusen har tecknat avtal om försäljning av bostadsbyggrätter med HSB och Wästbygg. Byggrätterna ligger vid Malmö Centralstation i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. – Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande stadsdel i centralstationsområdet, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen.

Oktober 2017

 • Investeringar höjer Jernhusens resultat

  Jernhusens finansiella utveckling har en fortsatt positiv trend vilket även detta kvartal kan hänföras till hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med tolv procent till 519 (465) miljoner kronor.