Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Juni 2018

 • Sara MacDonald blir ny regionchef på Jernhusen i Malmö

  Jernhusen fortsätter utvecklingen av stationsnära stadsområden med både fler och större stadsutvecklingsprojekt i planering och genomförande. I Malmö börjar Sara MacDonald efter sommaren som ny regionchef inom affärsområde Stadsutveckling.

Maj 2018

 • Malmös nya kranar invigda

  Nu är de nya kranarna på Malmö Kombiterminal invigda. De kommer att öka kapaciteten med 75 procent och effektivisera hanteringen av gods till och från kontinenten och Sverige. Följden kan bli färre lastbilar och mindre trängsel på vägarna.

 • Alfons Åberg har flyttat in på Göteborgs Centralstation

  Jernhusen har klart med en lekfull ny resenär på stationen. Alfons Åberg har flyttat in på Göteborgs Centralstation. – Vi vill skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn och självklart vill vi inspirera fler barn att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen.

April 2018

 • Kjell-Åke Averstad och Jakob Grinbaum invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2018 i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk och Jakob Grinbaum, Senior Advisor.

 • Bra start på året

  Jernhusen stärker resultatet under första kvartalet. Samtidigt tas flera initiativ för att bidra till järnvägens attraktivitet och positiva resenärsupplevelser. I Stockholm har den nya matdestinationen öppnat med flera nya restauranger som levererar högkvalitativa matkoncept till resenärerna och på Malmö Kombiterinal har nya lyftkranar kommit på plats, vilket ökar kapaciteten för att frakta mer gods på järnväg.

 • 115 kvadratmeter graffiti på Malmö Centralstation

  Jernhusen har gett artistkollektivet Street Corner i uppdrag att måla ett 115 kvadratmeter stort byggplank med graffiti i Glashallen på Malmö Centralstation.

 • Jernhusen vinnare i Attraktiva Arbetsgivarindex

  Jernhusen är en av tre vinnare som fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex, AVI, för 2017.

 • Mer eko-reko restauranger på Stockholms Centralstation

  Det har varit byggarbetsplats i den norra delen av Stockholms Centralstation. Många har undrat vad som händer bakom planket. Onsdagen den 11 april avslöjades resultatet: En modern matdestination för både resenärer och de som jobbar i området.

 • Stort intresse när Jernhusen emitterade sina första gröna obligationer

  Intresset var stort när Jernhusen under tisdagen genomförde sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.

 • Foajén vid Malmö Centralstation certifieras enligt BREEAM och WELL

  Jernhusen har anlitat COWI för att certifiera den nya kontorsbyggnaden Foajén vid Malmö Centralstation. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden även certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.