Kontakt

Cecilia Granath

Pressansvarig

0734-39 26 21

cecilia.granath@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

Maj 2017

 • Konstutställning invigd på Gävle Centralstation

  Jernhusen och Nationalmuseum bjuder på konst på Gävle Centralstation. Temat är ”Det offentliga rummet” och utställningen innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier. Utställningen finns på stationen hela året ut.

April 2017

 • Jernhusen och Magnolia Bostad utvecklar nytt bostadsområde i Tumba

  Jernhusen säljer fastigheten Tumba 7:241 till Magnolia Bostad, med målet att skapa ett attraktivt bostadsområde av en tidigare grustäkt. Affären är villkorad av att det skapas en ny detaljplan för fastigheten.

 • Delårsrapport januari–mars 2017: God resultatutveckling ger stabil grund för satsningar

  Jernhusens stabila finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 16 procent till 151 (130) miljoner kronor.

 • Lotta Mellström och Anette Asklin invalda i Jernhusens styrelse

  Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Lotta Mellström, ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och Anette Asklin, grundare av bolaget VenVio AB och tidigare finansdirektör på Castellum.

 • Pong etablerar flagship-restaurang i Eldaren

  Jernhusen har tecknat hyreskontrakt med den asiatiska restaurangkedjan PONG, som öppnar hösten 2017 i nybyggda Eldaren. PONG finns redan i Stockholm, men den nya etableringen i Uppsala blir PONGs flagship-restaurang.

 • Fyra arkitektförslag på Lunds Centralstation

  Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. Det är ambitiösa förslag som vill knyta ihop staden och stationsområdet. Det nya stationsområdet kommer skapa en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor. 

Mars 2017