Depåer

Vi har idag 22 depåer från Luleå i norr till Malmö i söder. Det är ungefär 45 procent av det totala antalet i Sverige.

I våra fastigheter genomförs främst underhåll av fjärrtåg men också regionaltåg. I en del depåer hyr underhållsleverantörer in sig som kunder. I andra är det trafikföretagen själva som sedan handlar upp egna leverantörer. Andra stora aktörer på depåmarknaden är regiontrafikbolag som SL och Västtrafik som själva äger sina fastigheter, men då enbart för underhåll av sina egna fordon.

Hagalunds depå i Solna är den största depån som Jernhusen äger. Det är också den största i norra Europa. Här går varje dygn över 100 tåg ut i trafik efter olika sorters underhåll. En av de minsta depåerna i vår ägo är Vännäs där verksamheten i huvudsak är underhåll av äldre vagntyper.

Vi tillhandahåller fastigheter och utrustning

I våra fastigheter bedrivs alla möjliga sorters underhåll. Allt från tyngre underhåll och modernisering av äldre fordon till städning och mindre reparationer. Vår uppgift är att ge våra hyresgäster underhållsföretagen rätt förutsättningar och rätt utrustning för att kunna genomföra sitt arbete. Vi bekostar investeringar i tyngre utrustning som traverser, hjulsvarvar, tvätt- och fekalieanläggningar med mera som vi sedan hyr ut.

Lyhörda inför nya krav från marknaden

Underhållsbehoven är precis som allt annat i samhället under ständig förändring. Nya aktörer etablerar sig i Sverige, nya fordonstyper köps in och nya behov uppkommer hos våra kunder. Vi är väl rustade att följa med i utvecklingen. Bland annat har vi redan byggt en ny underhållshall för MTRs X74-fordon i den befintliga depån i Hagalund i Solna och en helt ny depå för Östgötatrafikens X61-fordon i Boxholm. Även om vi har byggt mycket nytt och är beredda på att ta fler investeringar så görs det mesta arbetet inom ramen för våra befintliga depåer. Vi moderniserar och effektiviserar fortlöpande fastigheter och utrustning i nära samarbete med våra kunder.