Samordning på agendan

Inrättandet av ett driftforum i Hagalunds depå har lett till bättre samarbetsklimat och nya affärsmöjligheter.

Hagalunds Depå är en av Europas största tågdepåer. Jernhusen äger stora delar av lokalerna och infrastrukturen runt dessa medan Trafikverket och Jernhusen äger och tillhandahåller uppställningsspår för tågoperatörerna. Totalt verkar 15 tågrelaterade företag i området, vilket gör att depån kan liknas vid en företagspark – men med det unika att aktörerna har affärsrelationer och därmed påverkar varandra.

Behovet av samverkan är därför stort. Så hur funkar det?

– Det har inte alltid varit oproblematiskt, säger John Boldt-­Christmas, Jernhusens regionchef med ansvar för bland annat Hagalunds Depå. Jag började på Jernhusen 2014 och såg tidigt att det fanns förbättrings­potential i kommunikationen. Startskottet för vårt gemensamma möte Driftforum gick när Trafikverket hörde av sig med samma tankar. Även SJ, som är den största aktören här ute, hade sett problemen och var intresserade av bättre samarbete.

– Det fanns redan flera forum med olika uppgifter, som fungerade var för sig. Men samordningen mellan dem behövde bli bättre. Och det är poängen med Driftforum, att diskutera samordningsfrågor som rör depåns nutid och
framtid. Som när vi byggde en ny motorvagnshall för MTR och behövde ta hänsyn till all annan verksamhet som pågick, dygnet runt och året om. Eller om Trafikverket ska justera i sitt spårområde, som leder fram till våra verkstäder där tågoperatörer och underhållsentreprenörer arbetar, måste vi planera tillsammans. Ledtiden för diskussioner av det här slaget är tre år – så samverkan är avgörande.

– Jag tycker att Jernhusen har blivit en mer affärsmässig partner tack vare Driftforum. Kvaliteten i våra leveranser ökar och tillsammans med det goda samtalsklimat som nu råder har det gett nya affärsmöjligheter, till exempel med SJ.