Gods- och Kombiterminaler

I ett urbaniserande samhälle behöver inte bara människor utan också varor transporteras på ett storskaligt och hållbart sätt.

På våra fem kombiterminaler omlastas varje år 145 000 enheter gods mellan järnväg och lastbil för att sedan transporteras vidare. Verksamheten på terminalerna bedrivs av våra hyresgäster som antingen är logistikföretag med egna kunder eller större företag som till exempel ICA som hanterar sina egna transporter. Våra kombigodsterminaler ligger centralt placerade i logistiska knutpunkter och erbjuder smidig omlastning mellan tåg och lastbil. Genom att frakta konsumentvaror på järnväg minimerar vi både klimatutsläpp och trängsel på vägarna.

Vi bidrar till effektiva transporter

Kombiterminalerna är noder i det logistiska flödet. Hur de är utformade och utrustade avgör om de effektiviserar transporten eller blir flaskhalsar. Vår uppgift är att se till så spårområden och byggnader fungerar för transportföretagen. Ju mer gods som passerar terminalerna, desto bättre för oss då hyresavtalen delvis bygger på en modell med omsättningshyra. Överskottet återinvesteras i att utveckla terminalerna ytterligare.

Vi arbetar aktivt för mer gods på järnväg

Idag är järnväg det överlägset mest hållbara transportsättet. Men många andra faktorer gör att lastbilstransporter fortfarande dominerar. Vi jobbar för att fler transportköpare väljer ett mer hållbart alternativ. Det gör vi dels genom att medverka i flera branschforum och dels genom vårt konkreta arbete på godsterminalerna. Vi utvecklar våra egna fastigheter med nya crossdockbyggnader och nya moderna lyftkranar som både ökar kapaciteten och är mer miljövänliga än dieseltruckar. På så sätt bidrar vi vill att göra järnvägen till ett ännu attraktivare alternativ.