Lösningsinriktat samarbete

Arbetet med Citybanan är i slutfasen efter många år. Citybanan fördubblar spår­kapaciteten genom Stockholm och ger två nya pendeltågsstationer med förbättrade anslutningar till tunnelbanan.

Huvudentrén till station Stockholm City ligger i Jernhusens fastighet Stockholm Continental. Jernhusen har rivit den gamla fastigheten och byggt ett nytt hus med hotell och bostäder, samtidigt som arbetet med Citybanan pågått under jord. Att samarbeta har därför varit avgörande.

Kjell ­Åke Averstad, projektchef för City­banan på Trafikverket, berättar:

–  Vi letade länge efter en fastighetsägare i city som kunde husera huvudentrén. När Jernhusen köpte fastigheten Continental visade de sig vara en partner som ville tänka långsiktigt kring det här området, vilket vi uppskattade.

Vad tycker du har varit framgångs­faktorerna i samarbetet?

– Vårt samarbete har varit prioriterat och lösningsinriktat från båda parter. Vi har haft löpande samordningsmöten i många frågor och även en gemensam styrgrupp, där Ann Wiberg deltagit från Jernhusen.

– Från Trafikverkets håll har vi uppskattat att samarbetet präglats av att se till helheten och att hjälpa varandra. Utan att förstå varandras utmaningar kommer man inte långt.

Vilka var utmaningarna?

– Ja, det finns ju massor i ett projekt som Citybanan. Runt station City har det handlat om att det är trångt i berget med tunnlar och grundläggning, och att alla sprängningsarbeten vi gjort påverkat omgivningen – även om så få störningar som möjligt såklart varit ambitionen. Och Jernhusen har haft sina utmaningar med att bygga ett hus ovanpå allt det vi har gjort.

– Men samarbetet med Jernhusen har varit ett sådant som har gett energi, istället för att ta. Det är vi glada för.