Jernhusen

För ägare av stationsfastigheter

Tillsammans möter vi trafikföretagens och resenärernas behov av en funktionell och trygg väntsal.

Svenska Reseterminaler tecknar avtal med alla trafikföretag som angör stationen, och förenklar på så sätt för ägare av stationsfastigheter. Vi ser till att väntsalen håller den standard och har de funktioner som trafikföretagen och resenärerna har behov av. Samtidigt ser vi till att stationsägarna får skälig ersättning för den. Vi har beprövade koncept och kompetens inom väntsalsinredning, städ, taxi, parkering och tillgänglighet samt erbjuder även vår kompetens kring stationsutveckling.

När du ansluter dig till Svenska Reseterminaler träder vi in som representant för trafikföretagen och tecknar avtal om vilka funktioner som ska finnas i väntsalen. I korthet går det till så att vi hyr en del av väntsalen som ska vara inredd med bland annat bänkar, skyltning och andra resenärsfunktioner som ingår i det basutbud som branschen gemensamt har kommit överens om.

Väntsalens funktioner

I väntsalen ska miljön vara hel och ren, trygg och trivsam. För den som reser är det också en trygghet att skyltar och informationstavlor ser ut på samma sätt på olika stationer. Vårt väntsalskoncept inkluderar allt vad en stationsägare behöver. För trafikföretagen är det också bra att veta att väntsalarna håller en god baskvalitet oavsett stationsägare, vilket ger nöjda kunder.

Olika stationer, olika förutsättningar

Enligt den gemensam överenskommelse i transportbranschen ska en väntsal innehålla ett basutbud av trafikinformation, hänvisningsskyltar, sittplatser, skyltar, toaletter och papperskorgar. Eftersom olika stationer har olika förutsättningar har inte alla stationer samma krav, men generellt gäller att ju större station och ju fler resenärer, desto högre krav. Stationsägaren köper in och ansvarar för inredningen efter samråd med Svenska Reseterminaler.

Väntsalsberedskap

Ibland är trafiken försenad och väntsalens öppettider kan behöva utökas. Alla trafikföretag som har avtal med Svenska Reseterminaler får tillgång till beredskapsjouren H24.

Vid trafikstörningar kan trafikföretaget via sin trafikledning kontakta H24 och meddela
vilken/vilka stationer längs trafikeringssträckan som kommer behöva extra öppethållande. Därefter tar H24 kontakt med stationsägarens kontaktperson på orten som ombesörjer att väntsalen hålls öppen tills tåget ankommit och stationen kan återgå till ordinarie öppettider.

Stationsägarens kontaktperson eller bevakningsföretag ser till att väntsalens är öppen tills trafiken åter är i gång. Det är därför av stor vikt att vi alltid har rätt information om
stationens öppettider och uppgifter om vem som sköter öppning av väntsalen.

Vi kan väntsalar

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretag på 135 väntsalar på stationer runt om i Sverige. Vi skapar förutsättningar för trivsamma, trygga och funktionella väntsalar.

Läs mer om Svenska Reseterminaler

Kontakt

Carina Kronvall

Ansvarig Stationstjänst

070-724 38 49