Jernhusen

Svenska Reseterminaler och tillgänglighet

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig till och från tåg och buss via station och resecentrum.

Vi arbetar med ständiga förbättringar av tillgängligheten. Vi har kompetens och inköpskanaler för att anpassa stationen till de krav som lagar och förordningar ställer. Det rör sig exempelvis om trappor, ramper, hissar, ledstråk, kontrastmarkeringar, taktila skyltar samt tillgängliga toaletter och entréer. Tydligt, enkelt och snyggt är vårt motto.

Ledsagning

Resenärer med funktionsnedsättningar erbjuds kostnadsfri och personlig ledsagning på de flesta av Sveriges stationer och terminaler. I väntsalarna och utomhus finns det mötesplatser och mötesplatsskyltar för ledsagning med text och symboler i relief och punktskrift.

Ledsagning är en tjänst som trafikföretagen köper in och som bokas hos det trafikföretag där biljetten är köpt. Tjänsten kan användas vid avresa, byte eller ankomst och sker från en angiven mötesplats till och från tåg eller buss. Trafikföretag och stationsägare som vill att resenärer ska kunna erbjudas ledsagning ombeds kontakta Trafikverket via stationsledsagning@trafikverket.se.

Vi kan väntsalar

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretag på 135 väntsalar på stationer runt om i Sverige. Vi skapar förutsättningar för trivsamma, trygga och funktionella väntsalar.

Läs mer om Svenska Reseterminaler

Kontakt

Magnus Nicklasson

Ansvarig Trafikföretag

070-985 10 40

Carina Kronvall

Ansvarig Stationstjänster

070-724 38 49