Kontakt

Björn Johnson

Affärsutvecklare

bjorn.johnson@jernhusen.se

072-535 29 66

Flemingsberg

Flemingsbergs station moderniseras för att kunna hantera högre resenärsflöden då Flemingsberg genomgår en omfattade expansion.

Stationen får en helt ny interiör med effektivare gångstråk, bättre entrédörrar, ny väntsalsyta samt bättre servicefunktioner.

Stationen som byggdes på 80-talet har i stort sett varit intakt sedan dess. Med ökade resenärsflöden har det länge funnits behov av en upprustning och nu genomförs därför en genomgripande renovering. Samtliga installationer byts ut och nya entrédörrar installeras för att förbättra inomhusklimatet. En ny planlösning skapas med bättre resenärsservice genom flera restauranger och butiker. Med solceller på taket, bättre isolering och effektivare energiåtervinning kommer stationen att uppnå kriterierna för Miljöbyggnad Brons när allt är klart.

Hissar och rulltrappor renoveras i samarbete med Trafikverket och Stockholms Lokaltrafik.

Fakta Flemingsbergs station

  • 22 000 resenärer går genom stationen varje dag
  • Bygget är klart våren 2018
  • Nio nya butiker och restauranger