Kontakt

Lina Knutsson

Affärsutvecklare

lina.knutsson@jernhusen.se

070-445 35 13

Utvecklat stationsområde i Lund

Området vid Lunds Centralstation ska utvecklas för att förstärka kapaciteten och göra området mer attraktivt.

Arbetet drivs i första hand av Jernhusen, Lunds kommun, Trafikverket och Skånetrafiken.

Jernhusen äger den befintliga stationsbyggnaden, godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt det nyligen förvärvade Västra Stationshuset. Jernhusen vill uppföra en ny station med kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg.

I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, avser Jernhusen att utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter.

Ett förslag vidare för Lunds nya centralstation

Det parallella arkitektuppdraget är nu avslutat efter utvärderingen av de två förslagen som under hösten 2017 gick vidare i en andra omgång. Bedömningsgruppen slutsats är att Elding Oscarson/ C.F. Møller Architects har presenterat det koncept som är bäst lämpat för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplanerna. Bedömningsgruppen består av representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket.

Arkitekterna har ställts inför en tuff och utmanande uppgift med att uppnå den ambitionsnivå som Jernhusen och Lunds kommun har för platsen och för en högkvalitativ stationsbyggnad. Teamet som står bakom det valda förslaget har omsatt den abstrakta målbilden till ett konkret förslag som visar på många kvaliteter.

– Lunds nya centralstation har med sitt centrala läge förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Så här beskriver Elding Oscarson/ C.F. Møller Architects sitt förslags främsta kvaliteter: