Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

freddie.bergkvist@jernhusen.se

070-654 48 48

Utvecklat stationsområde i Lund

Området vid Lunds Centralstation ska utvecklas för att förstärka kapaciteten och göra området mer attraktivt.

Arbetet drivs i första hand av Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket.

Jernhusen äger den befintliga stationsbyggnaden, godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Stationshuset. Jernhusen vill uppföra en ny station med kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg.

I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, avser Jernhusen att utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter.

Lunds nya centralstation

Lunds nya centralstation har med sitt centrala läge förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Under 2017 genomfördes parallella skissuppdrag där Elding Oscarson/CF Moller Architects gick vidare för fortsatt arbete med detaljplanen.